prezos

MATRÍCULA > PASOS A SEGUIR

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 1. A)Fotocopia DNI do fillo
 2. B)Focopia boletín de notas
 3. C)Folla solicitude reserva de plaza
  Descargar
 4. D)Folla de identificación parroquial
  A folla de identificación parroquial debe ser cuberta polo PÁRROCO

 

PROCESO DE INGRESO

 • Presentación da Solicitude no Seminario.
 • Entrevista co candidato e os seus pais. Diálogo sobre a elección do Centro, o seu proxecto educativo e visita ás instalacións
 • Participación nun dos cursiños de ingreso en réxime de internado (independentemente da modalidade desexada de pertenza ao Seminario para o curso, no caso de ser admitido). O cursiño pretende unha presentación rápida e concentrada dos elementos esenciais da vida do Seminario:
 • Test de coñecementos e habilidades académicas.
 • Test de pesonalidade
 • Intervención académica-formativa.
 • Proba obxectiva final.
 • Valoración global de:

Os apartados anteriores

A capacidade para desenvolver unha convivencia adaptada

O desexo e vontade eficiente de integrarse no Centro

A positiva integración dos valores e significantes do Centro

O compromiso de cumprir con toda a programación do Centro

 

DATAS DOS CURSIÑOS DE ADMISIÓN 2017-2018

Días 1, 2 e 3 de XULLO de 2018

SETEMBRO de 2018: POR DETERMINAR