A empresa que xestiona a nosa cociña (www.ausolan.com) pon a disposición mensualmente o Menú do Seminario Menor, para que sexa do coñecemento das familias. 
A nova empresa que xestiona a nosa cociña (www.ausolan.com) pon a disposición mensualmente o Menú do Seminario Menor, para que sexa do coñecemento das familias. 
A nova empresa que xestiona a nosa cociña (www.ausolan.com) pon a disposición mensualmente o Menú do Seminario Menor, para que sexa do coñecemento das familias. 
Página 3 de 14