A nova empresa que xestiona a nosa cociña (www.ausolan.com) pon a disposición mensualmente o Menú do Seminario Menor, para que sexa do coñecemento das familias. 
A nova empresa que xestiona a nosa cociña (www.ausolan.com) pon a disposición mensualmente o Menú do Seminario Menor, para que sexa do coñecemento das familias. 
O domingo 16 de setembro tivo lugar a presentación do Curso 2018-2019 no Seminario Menor, que ten por lema "Aquí estou!". No encontro coas familias e os seminaristas deuse a coñecer o conxunto de elementos que configurarán este ano académico. Entre as novidades cabe salientar: - A continuación da experiencia…
Página 3 de 14