estudos

 

aula

2º de ESO

Materias:

 • Lingua castelá
 • Língua galega
 • Inglés
 • Francés
 • Matemáticas
 • Ciencias sociais
 • Ciencias da Natureza
 • Tecnoloxías
 • Música
 • Relixión
 • Educación física