pedagoxicos

Obxectivos Pedagóxicos en ESO

Uns criterios e obxectivos pedagóxicos claros son fundamentais no proxecto educativo do Seminario Menor.

Obxectivos formativos xerais:

 • Poñer ao seminarista no centro do sistema educativo. El é o primeiro responsable do seu proceso educativo e formativo.
 • Afondar no clima de familia que constitúen seminaristas, pais, profesores e formadores.
 • Respecto, acollida, aceptación.
 • Actitudes colaboradoras.
 • Acadar un ambiente de traballo, esforzo e rendemento entre toda a comunidade educativa.
 • Fomentar a vida persoal e comunitaria, asentada nos valores humanos tales como a orde, a puntualidade, o silencio, a sinceridade, o amor á verdade, a xustiza…
 • Chegar a vivir un clima cristián:
 • Cultiva-las actitudes propias da fe: confianza, amor ao próximo, fraternidade...
 • Adquirir e interiorizar hábitos cristiáns: sacramentos, oración...
 • Desenvolver o servizo de formador–titor como ponte entre a fami lia, o claustro e o seminarista.
 • Educar coa presenza, co exemplo e co gozo de facer ben as cousas.
 • Desenvolver con atención personalizada as capacidades e necesidades dos seminaristas.

Obxectivos da estapa ESO

 • Descubrir e asumir a propia identidade persoal e formar un concepto de si mesmo obxectivo, valorando o esforzo como necesario para a superación.
 • Aprender a desenvolverse e a convivir desde o respecto, o diálogo, a flexibilidades e a participación cooperativa.
 • Valorar o estudo como enriquecemento e crecemento integral.
 • Descubrir e acoller a Xesucristo como modelo de identidade persoal, convivencia fraterna e de vida transformadora.
 • Formarse para optar vocacionalmente, vivindo a vida toda como vocación.
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com