pedagoxicos

Obxectivos Pedagóxicos no Bacharelato

Uns criterios e obxectivos pedagóxicos claros son fundamentais no proxecto educativo do Seminario Menor.

Obxectivos formativos xerais:

 • Poñer ao seminarista no centro do sistema educativo. El é o primeiro responsable do seu proceso educativo e formativo.
 • Afondar no clima de familia que constitúen seminaristas, pais, profesores e formadores.
 • Respecto, acollida, aceptación.
 • Actitudes colaboradoras.
 • Acadar un ambiente de traballo, esforzo e rendemento entre toda a comunidade educativa.
 • Fomentar a vida persoal e comunitaria, asentada nos valores humanos tales como a orde, a puntualidade, o silencio, a sinceridade, o amor á verdade, a xustiza…
 • Chegar a vivir un clima cristián:
 • Cultiva-las actitudes propias da fe: confianza, amor ao próximo, fraternidade...
 • Adquirir e interiorizar hábitos cristiáns: sacramentos, oración...
 • Desenvolver o servizo de formador–titor como ponte entre a fami lia, o claustro e o seminarista.
 • Educar coa presenza, co exemplo e co gozo de facer ben as cousas.
 • Desenvolver con atención personalizada as capacidades e necesidades dos seminaristas.

Obxectivos do bacharelato

 Desenvolver a personalidade mediante o cultivo dos dons e cualidades persoais.
 Cultivar a amizade, a harmonía persoal, a afectividade e outras dimensións que dean sentido á vida e dinamicen a personalidade
 Asumir a formación intelectual como un compromiso de crecemento persoal, social e cristián.
Seguir a Xesucristo na comprensión da vida, na forma de establecer relacións e na transformación da realidade desde o comunitario.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com